U bent hier: Home / Tot uw dienst / Bouwen en renoveren / De wetgeving en de reglementen

De wetgeving en de reglementen

Wat betreft milieu en stedenbouw bestaat er een regionale wetgeving voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast beschikt elke gemeente over haar eigen specifieke reglementen.

Gewestelijke wetgeving

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) bepaalt de handelingen en werken die onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning in het Brussels gewest.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) bepaalt de regels die van toepassing zijn op bouwwerken en hun naaste omgeving (afmetingen, hoogte,...).

Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) verdeelt de  verschillende bestemmingen (woongebied, kantoorruimte, groene ruimte,...) over het volledige grondgebied. Het omvat kaarten (grafische voorschriften) en wettelijke schriftelijke voorschriften.

De ordonnantie betreffende de Energieprestatie van de Gebouwen (EPB) heeft tot doel de energie-eigenschappen van de gebouwen te verbeteren.

De ordonnantie betreffende de milieuvergunningen regelt de aflevering van milieuvergunningen.

De Brusselse Huisvestingscode bevat met name alle maatregelen bestemd om de kwaliteit van verhuurde woningen te regelen.

Brucodex is zoekmotor van het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) en biedt u een overzicht van de laatste wijzigingen van de stedenbouwkundige en milieuwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP) van de gemeente Jette

Deze lokale planningsmiddelen bevatten nauwkeurige grafische en schriftelijke voorschriften voor de organisatie van het gebied in kwestie. Ze bepalen de toelaatbare bestemmingen per zone, verduidelijken het GBP en vullen het aan. Al de BBP-bepalingen hebben bindende kracht en verordenende waarde. De aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning dienen ze dus in acht te nemen.

Klik hier om de BBP van de gemeente Jette te raadplegen

Specifieke gemeentelijke reglementen

De gemeente Jette heeft een aantal specifieke gemeentelijke reglementen. Via onderstaande links kan u de inhoud ervan ontdekken.

Plaatsing van paraboolantennes

Taksreglement op leegstaande gebouwen

Taksreglement op verwaarloosde gebouwen en terreinen