U bent hier: Home / Tot uw dienst / Aanvragen en documenten / Geboorte

Geboorte

De ouders van een kind dat geboren is op het grondgebied van Jette, moeten hun kind binnen de 15 dagen na de geboorte aangeven bij de gemeente. Niet-gehuwde ouders moeten daarnaast, voor of na de geboorte, een procedure van erkenning van het vaderschap of co-moederschap doorlopen.

Voor alle kinderen geboren in Jette

Geboorteaangifte
Elk kind dat op het grondgebied van Jette geboren wordt, moet binnen de 15 dagen na de geboorte aangegeven worden. Als de laatste dag op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag valt, dan kan de aangifte nog de eerstvolgende werkdag. Indien deze termijn verlopen is, moet de geboorte door de directeur van de materniteit of door zijn vertegenwoordiger aangegeven te worden.

Niet-gehuwde ouders

Prenatale erkenning van vaderschap of co-moederschap >

Als u niet gehuwd bent, kunt u door de prenatale erkenning de afstamming van de vader of de meemoeder van uw ongeboren kind formeel vaststellen.

Procedure: Beide ouders moeten fysiek aanwezig zijn bij de dienst Burgerlijke Stand van het gemeentebestuur van de gemeente waar de ouders gedomicilieerd zijn, met hun identiteitsdocumenten.

Postnatale erkenning van vaderschap of co-moederschap >

De erkenningsaangifte moet opgesteld worden bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats van het kind of in de gemeente van de woonplaats van de betrokkenen.

Procedure: Beide ouders moeten fysiek aanwezig met hun identiteitsdocumenten. De aanwezigheid van het kind is verplicht vanaf zijn 12 jaar.


Naargelang de situatie van de ouders kunnen bepaalde documenten gevraagd worden.

Dienst Burgerlijke Stand
Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette
Tel 02.423.12.70 - Fax 02.423.13.33
burgstand@jette.brussels