U bent hier: Home / Tot uw dienst / Openbare ruimte

Openbare ruimte

Lopende werven

De straten en voetpaden maken een belangrijk deel uit van uw leefomgeving. De gemeente voert op het vlak van openbare werken een proactieve politiek. Dit betekent dat de straten een mooie asfaltlaag krijgen aangemeten en de voetpaden waar nodig vernieuwd worden, dit alles in samenspraak met de nutsvoorzieningsbedrijven.

Lopende werven - Lees verder...

Fix My Street

Fix My Street is een internetplatform ontwikkeld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de burgers en de gemeentebesturen de mogelijkheid biedt mankementen aan de openbare ruimte te signaleren.

Fix My Street - Lees verder...

Signalisatieborden verhuis, container of lift

Heeft u verhuisplannen of verwacht u een belangrijke levering en wenst u hiervoor een parkeerplaats te reserveren? Wilt u een container of een lift voor uw woning plaatsen? Elke aanvraag voor een tijdelijke bezetting van de openbare ruimte moet ingediend worden via Irisbox. Voor de plaatsing van een container, een stelling op een vast lift, moet u een aanvraag indienen via Osiris.

Signalisatieborden verhuis, container of lift - Lees verder...

Plaatsen van een stelling

Osiris is een gewestelijk platform dat sinds 2014 de administratieve stappen met betrekking tot de openbare ruimte centraliseert en de informatie over de werven groepeert om op die manier de hinder tot een minimum te beperken.

Plaatsen van een stelling - Lees verder...

Defecte straatlamp

Hebt u een kapotte straatlamp opgemerkt of wilt u een elektriciteitspanne of een verdachte gasgeur signaleren? Ziehier een lijst met de nummers waar u hiervoor terecht kan.

Defecte straatlamp - Lees verder...

Regionale en intercommunale spelers

In Brussel zijn verschillende regionale en intercommunale organismen belast met het onderhoud van de gewestwegen en het gas-, elektriciteits- of waterleidingsnet. Hieronder vindt u hun contactgegevens.

Regionale en intercommunale spelers - Lees verder...

Participatie

De gemeente Jette moedigt burgerparticipatie bij mobiliteit- en stadsaanleggerelateerde projecten aan. Daarom werd beslist om de Jettenaren steeds meer te betrekken bij studies rond de heraanleg van bepaalde wijken of straten in de gemeente.

Participatie - Lees verder...