U bent hier: Home / Mijn gemeente / Gemeentefinanciën / Begroting

Begroting

De gemeentelijke begroting vormt een belangrijke politieke handeling binnen het gemeentelijk leven. De begroting voorziet de inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar en moet jaarlijks goedgekeurd worden door de gemeenteraad en de gewestelijke overheid.

Eurobiljetten en -muntstukkenDe gemeentelijke begroting wordt jaarlijks opgesteld en bevat de voorziene uitgaven en inkomsten.

 

 

Uitgaven

  • Personeel: lonen, pensioenen, werkgeversbijdrage, vakantiegeld,...
  • Werking: benodigdheden, beheerskosten, expertises,...
  • Transfert: OCMW- en politiedotatie, subsidies en premies.
  • Schuld: rente, terugbetaling leningen en intresten.
  • Gesubsidieerd onderwijs: lonen (komend van gemeenschappen).

Inkomsten

  • Prestaties: recuperatie ten onrechte betaalde sommen, toegangsgelden, recuperatie kosten juridische vervolgingen, terugbetaling schoolmaaltijden, huurgeld gemeentewoningen,...
  • Transfert: boetes, onroerende voorheffing, opcentiemen, taksen, belastingen, gewestelijke subsidies.
  • Schuld: intrest financiële rekeningen, achterstandsintrest crediteuren, dividenden (gemeenten die lid zijn van een intercommunale ontvangen een deel van hun inkomsten), water, gas, elektriciteit.
  • Gesubsidieerd onderwijs: subsidies van de gemeenschappen (betaling lonen)

De belangrijkste post van de uitgaven en inkomsten wordt ingenomen door het personeel (lonen en/of pensioenen). Gevolgd door de transfertuitgaven zoals de OCMW-subsidie. De functionerings- en schulduitgaven zijn beperkt.

Jette investeert in het gemeentelijk welzijn. De gemeentelijke investeringen richten zich veelal op huisvesting en stedenbouw, wegen en onderwijs.

Begroting 2021

Klik hier om de begroting 2021 te consulteren