U bent hier: Home

Nieuws van het OCMW

Financiële hulp om het nieuwe schooljaar aan te gaan

Financiële hulp om het nieuwe schooljaar aan te gaan

Zoals elke ouder weet, brengt het begin van het schooljaar veel uitga­ven met zich mee: schoolmateriaal, buitenschoolse activiteiten,… Deze opeenstapeling van kosten kan een bron van stress zijn voor ouders.

Financiële hulp om het nieuwe schooljaar aan te gaan - Lees verder...

Sociaal ActiePlan 2022-2027 en projectoproep

Sociaal ActiePlan 2022-2027 en projectoproep

In het verlengde van de Sociale rondetafel van 2013 en het actieplan 2015-2022, gingen de gemeente en het OCMW van Jette afgelopen herfst van start met een nieuw participatief proces met het Jetse verenigingsleven. Dankzij een vruchtbaar en diepgaand overleg kon de vinger gelegd worden op een aantal sociale problemen die zich binnen de gemeentegrenzen manifesteren en waarvoor concrete actievoorstellen aangedragen werden.

Sociaal ActiePlan 2022-2027 en projectoproep - Lees verder...

Nathalie Vandenbrande wordt nieuwe OCMW-voorzittter

Nathalie Vandenbrande wordt nieuwe OCMW-voorzittter

De definitieve aanstelling van Claire Vandevivere als nieuwe burgemeester van Jette zorgt voor enkele aanpassingen in het College, zowel qua samenstelling als qua bevoegdheden. Zo neemt Nathalie Vandenbrande de plaats in van Joris Poschet aan het hoofd van het OCMW.

Nathalie Vandenbrande wordt nieuwe OCMW-voorzittter - Lees verder...

Herlancering projectoproep wijkcomités

Herlancering projectoproep wijkcomités

Het OCMW van Jette herlanceert een projectoproep voor de wijkcomités die niet de tijd of de mogelijkheid hadden om de reageren op de eerdere oproep. De oproep kadert in de steun aan wijkinitiatieven in strijd tegen het isolement van de bevolking.

Herlancering projectoproep wijkcomités - Lees verder...

Inzameling luiers voor Pamperbank

Inzameling luiers voor Pamperbank

In de strijd tegen kinderarmoede en isolement organiseren het OCMW van Jette en de solidaire kruidenier CABA Jette, in samenwerking met Huis van het Kind – Ket in Brussel, een inzameling van ongebruikte luiers ten voor­dele van kwetsbare families.

Inzameling luiers voor Pamperbank - Lees verder...

Mobitwin: vrijwilligers gezocht

Mobitwin: vrijwilligers gezocht

Als complementaire dienst van Viva! Mob, die zich beperkt tot verplaatsingen binnen de gemeente, fungeert Mobitwin als tussenpersoon tussen de gebruikers en vrijwillige chauf­feurs om zo verplaatsingen zonder afstandslimiet mogelijk te maken. De toegang tot Mobitwin hangt echter af van de beschik­baarheid van chauffeurs…

Mobitwin: vrijwilligers gezocht - Lees verder...

Document acties