U bent hier: Home / Mijn gemeente / Transparantie

Transparantie

Informatie over de transparantie van het gemeentebestuur, in het kader van de ordonnantie van 16/05/2019 betreffende de openbaarheid van bestuur, en de ordonnantie van 14/12/2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen. Met betrekking tot actieve openbaarheid is de administratie verplicht een reeks informatie op haar website te publiceren. Wat passieve openbaarheid betreft, kan iedere belanghebbende onder bepaalde voorwaarden per e-mail om toegang tot administratieve documenten verzoeken bij transparence@jette.brussels