U bent hier: Home / Tot uw dienst / Aanvragen en documenten

Aanvragen en documenten

Zowel voor veranderingen binnen uw gezin (huwelijk, geboorte,...), persoonlijke aanvragen (naamsverandering, naturalisatie,...) als voor aanvragen voor een toelating voor werken (stedenbouwkundige vergunning, bomen vellen,...), moet u zich aanmelden bij het gemeentebestuur om de nodige documenten of formulieren te bekomen.

Hieronder vind u in alfabetische volgorde alle documenten/aanvragen die u via het gemeentebestuur kan krijgen, inclusief de stappen die u moet ondernemen om ze te bekomen.

Naam van het document/de aanvraag Beschikbaar via het e-loket
Aanvraagformulier etalage NEEN
Aanvraagformulier terras NEEN
Aanvraagformulier toestemming beachflag NEEN
Aanvraagformulier toestemming braadspit NEEN
Aanvraagformulier toestemming schraag NEEN
Aanvraagformulier evenement NEEN
Aanvraagformulier materiaal comités NEEN
Aanvraag schrapping van ambtswege NEEN
Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen NEEN
Adreswijziging JA - betalend
Attest van schrapping voor het buitenland NEEN
Attest wettelijk samenwonen JA - gratis
Belgische nationaliteit NEEN
Bewijs van nationaliteit JA - gratis
Bomen vellen   NEEN
Drankvergunning NEEN
Echtscheiding NEEN
Eensluidend verklaard afschrift NEEN
Geboorte NEEN
Getuigschrift laatste wilsbeschikking NEEN
Getuigschrift van woonst JA - gratis
Getuigschrift van woonst voor huwelijk in het buitenland JA - gratis
Gezinssamenstelling JA - gratis
Handicap NEEN
Huwelijk NEEN
Identiteitskaart NEEN
Kopie geboorteakte JA
Kopie overlijdensakte JA
Kopie huwelijksakte JA
Kopie echtscheidingsakte JA
Kopie nationaliteitsattest JA
Kopie attest voornaamsverandering JA
Levensbewijs JA - gratis
Milieuvergunningen NEEN
Ouderlijke toelating NEEN
Overlijden NEEN
Paspoort NEEN
Pensioenen NEEN
Rijbewijs NEEN
Stedenbouwkundige vergunning NEEN
Transgenders: geslachtsverandering en/of voornaamsverandering NEEN
Uittreksel strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden) JA - betalend
Verblijfsvergunning NEEN
Verklaring laatste wilsbeschikking NEEN
Verklaring van erfrecht NEEN
Verklaring wettelijk samenwonen NEEN
Voornaamsverandering NEEN
Wettiging van een handtekening NEEN
Wijziging referentiepersoon NEEN