U bent hier: Home / Tot uw dienst / Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu / Milieuadvies

Milieuadvies

De milieuadviseur werkt binnen de dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu en zorgt voor gemeentelijke leefmilieusensibilisering en -projecten.

Opdracht van de milieuadviseur

  • Een leefmilieubeheersysteem creëren (label ecodynamische onderneming)
  • Sensibilisering rond leefmilieuproblemen van 3 doelgroepen: gemeentepersoneel, bewoners en leerlingen
  • Een leefmilieureflex creëren bij alle gemeentediensten

Groene projecten voor uw wijk?

Methodologische steun, projectoproepen, subsidies, logistieke steun,... de gemeente en het gewest ontwikkelden verschillende steunmaatregelen om u te helpen bij het lanceren van een project rond leefmilieu in uw wijk.

Klik hier voor meer info...

Acties gecoördineerd door de milieuadviseur

  • De eco-ambassadeurs

Deze vrijwilligers zetten samen met de gemeente acties op touw om de leefomgeving te verbeteren en het gedrag van de burgers aan te passen. Klik hier om te ontdekken hoe u eco-ambassadeur kan worden.

  • Handvest van vergroening

Zin om bloembakken te installeren in de openbare ruimte, bloemen te planten aan de voet van de bomen in uw straat of een ‘incredible edible’-project op te starten in uw buurt? Al deze initiatieven kaderen in het gemeentelijke programma ter promotie van het groene netwerk, maar u moet er wel vooraf toestemming voor vragen. Klik hier voor meer informatie.

  • Het groene netwerk

Het is niet altijd evident om stadsontwikkeling te combineren met het behoud, of zelfs de uitbreiding, van groene ruimtes. Via het groene netwerk en de ontwikkeling van de fauna en flora probeert de gemeente Jette dit toch na te streven. Via deze link ontdekt u de brochure 'Het Groene Netwerk in Jette' en krijgt u een impressie van dat netwerk, door Jettenaren op de gevoelige plaat gezet.

  • Fleur uw gevel op

Ook u kan een bijdrage leveren tot de vergroening van uw gemeente. Klik hier om er meer over te vernemen.

  • Brochure 'Natuurlijk tuinieren'

Nogal wat gezinnen gebruiken geregeld pesticiden, insecticiden en kunstmest in hun tuin zonder op de hoogte te zijn van de risico’s die eraan verbonden zijn. Nochtans is het gebruik van natuurlijke methoden in de meeste gevallen zeker even efficiënt. Klik hier om er meer over te vernemen.

 

Dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu
Milieuadviseur

Léon Theodorstraat 108 (3de verdieping)
02.422.31.03 - ddo@jette.irisnet.be - cmeeus@jette.irisnet.be
Medewerkster Milieuadvies
02.422.31.01 - idesmet@jette.irisnet.be