U bent hier: Home / Tot uw dienst / Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu / De eco-ambassadeurs

De eco-ambassadeurs

Eco-ambassadeurs zijn bewoners die, met de steun van de gemeente, acties opzetten om de leefomgeving en het gedrag van de bewoners te verbeteren in hun wijk.

Word eco-ambassadeur in Jette

U wenst eco-ambassadeur te worden en zo bij te dragen tot de reinheid en de bescherming van het leefmilieu
in uw wijk? U vindt dat we allemaal een rol te spelen hebben in het behoud van ons leefmilieu, via het sorteren van afval, energiebesparingen, de bescherming van groene ruimtes? U wenst uw buren en uw wijk aan deze dynamiek te laten deelnemen? Word dan eco-ambassadeur!

Het netwerk van Jetse eco-ambassadeurs bestaat uit vrijwilligers die het handvest van de eco-ambassadeurs ondertekend hebben. Met de hulp van de gemeente (via infovergaderingen, logistiek, folders, materiaal, ontmoetingen en gemeenschappelijke acties), zetten ze concrete acties op touw om de leefomgeving en het gedrag en de gewoonten van de burgers te verbeteren.

Geïnteresseerd?
02.422.31.01 - idesmet@jette.irisnet.be - Gemeentebestuur Jette, Dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu, Léon Theodorstraat 108, 1090 Jette